Nếu không xem được video click vào đây!

3 xe ô tô đột nhiên bị nhấc bổng trên đường

Lượt xem: 9 |  Đăng bởi: Kennocha Pham

Đang lưu thông trên đường, ba ô tô bị nhấc bổng lên không trung chao đảo.