Nếu không xem được video click vào đây!

5 màn ảo thuật độc vì độ nguy hiểm bị thất bại khiến ảo thuật gia tử mạng

Lượt xem: 5856 |  Đăng bởi: Hai

Ảo thuật là thực hiện những thứ mà người thường không tin là có thể làm được. Những nhà ảo thuật tài ba luôn đi tìm những bài toán mới khó hơn và chính những màn ảo thuật của họ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Cùng xem gì điểm danh lại 5 nhà ảo thuật tài ba đã thiệt mạng khi thực hiện tiết mục của họ !