Nếu không xem được video click vào đây!

Bán kết giải 2014 Junior Worlds : Yu Ziyang Vs Liu Dingshuo

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Oanh

Cuộc so tài căng thẳng giữa Yu Ziyang Vs Liu Dingshuo