Nếu không xem được video click vào đây!

Đã sáng tạo ra người máy quét rác rồi

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: Ichiko

Đã sáng tạo ra người máy quét rác rồi nhưng có điều gì đó không ổn.