Nếu không xem được video click vào đây!

Đặc công bắn tỉa cứu con tin giả định

Lượt xem: 19 |  Đăng bởi: Ngoc

Đoàn Đặc công Biệt động 1 là đơn vị tinh nhuệ của Binh chủng Đặc công thực hiện nhiệm vụ tấn công, phá hủy các mục tiêu quan trọng. Một trong những kỹ năng đặc biệt để chống khủng bố, bạo loạn lật đổ đó là bắn tỉa và giải cứu con tin trong tình huống ngặt nghèo nhất.