Nếu không xem được video click vào đây!

Đọ vũ đạo: After School - 4Minute

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: Felicity Phan

Stars dance battle: Cuộc đấu giữa After School và 4Minute.