Nếu không xem được video click vào đây!

Độc đáo tranh cá vàng y như thật

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: Yuriko

Bạn đã bao giờ xem đĩa vẽ hình những chú cá vàng bơi trong đó chưa, nếu rồi thì hãy xem cách người ta vẽ nó thế nào nhé, còn nếu chưa thì chần chừ gì nữa?