Nếu không xem được video click vào đây!

Just for laughs: Thuốc độc

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: mummim

Thuốc độc thật thì xịt phát là tèo rồi.