Nếu không xem được video click vào đây!

Khó khăn y tế học đường ở miền núi Quảng Trị

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: Kanji

Kênh truyền hình VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Hoạt động chăm sóc sức khỏe của học sinh tại các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa tại nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Không có cán bộ phụ trách, kinh phí duy trì còn eo hẹp đang khiến nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn.