Nếu không xem được video click vào đây!

Không có bánh đáp, máy bay tiếp đất bằng… bụng

Lượt xem: 5 |  Đăng bởi: Jolie Le

Do sự cố với bánh đáp, một máy bay hãng Kazakh Bek Air phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Astana, Kazakhstan trong tình trạng chúi đầu về phía trước, bụng trượt dài trên đường băng.