Nếu không xem được video click vào đây!

Làm mạch đèn Led ba chiều khối lập phương

Lượt xem: 15 |  Đăng bởi: Ethel Nguyen

Hướng dẫn làm mạch đèn Led ba chiều khối lập phương 3x3x3. Bước 1. Chuẩn bị - 1 Perfboard (bảng mạch điện tử, còn gọi là DOT PCB, với các lỗ khoan tiêu chuẩn). - 3 NPN Transistors (2N2222, 2N3904, BC547, etc.) - 12 Resistor (~220 ohm và ~10k ohm) - 13 Headers (male và female) - 27 đèn LED. - Dây dẫn Bước 2. Hàn đèn LED Bước 3. Xây dựng phần còn lại của mạch Bước 4. Sử dụng phần mềm Xem chi tiết và tải phần mềm tại: http://tutaylam.com/news/cong-nghe/huong-dan-lam-mach-den-led-dang-khoi-lap-phuong-3x3x3-30/