Nếu không xem được video click vào đây!

Mutext: Vướng mắc khi triển khai mô hình quản lý sức khỏe cá nhân

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Gen

Từ tháng 3, người dân tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ đã được lâp hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân. Nhưng phần mềm phục vụ công tác này lại còn nhiều bất cập. Phần mềm chưa đồng bộ được các cơ quan liên ngành, một số mục chưa nhập chính xác các phần mềm không kết nối được với nhau. Phần mềm đang trong đà cố gắng để hoàn thiện.