Nếu không xem được video click vào đây!

Phản đối lệnh cấm tiểu thuyết bằng... video hôn nhau

Lượt xem: 58 |  Đăng bởi: Hong Taylor

Tạp chí Time Out phản ứng lệnh cấm đưa tiểu thuyết tình yêu vào giảng dạy bằng cách xuất bản đoạn video quay cảnh người Arab và người Do Thái hôn nhau, phá vỡ cái gọi là điều cấm kỵ trong xã hội Israel.