Nếu không xem được video click vào đây!

Quản lý chặt việc mua bán thuốc gây nghiện

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Ethel Nguyen

Đây là những loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người nên nếu chỉ lơ là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.