Nếu không xem được video click vào đây!

Tròn mắt trước công nghệ làm đường ray tàu hỏa

Lượt xem: 8 |  Đăng bởi: Yoon Yoo Sun

Làm đường ray tàu hỏa nhanh nhất với công nghệ hiện đại.