Nếu không xem được video click vào đây!

Truyền dữ liệu vô tuyến bằng bóng đèn

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Shino

Chuyện gì xảy ra nếu mọi bóng đèn trên thế giới đều có thể truyền dữ liệu? Tại TEDGlobal, Harald Haas biểu diễn, lần đầu tiên, một thiết bị có thể làm điều đó. Bằng cách chớp tắt một bóng đèn LED, một sự thay đổi mà mắt người không nhìn thấy, anh có thể truyền dữ liệu nhiều hơn cả một trụ thu phát sóng -- và làm một cách hiệu quả hơn, an toàn hơn và rộng hơn.