Nếu không xem được video click vào đây!

Vườn chôm chôm Java chín đỏ tại Vĩnh Long

Lượt xem: 12 |  Đăng bởi: Ken

Người dân duy trì những gốc chôm chôm mạnh khỏe, tưới nước sạch và bón phân theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Nhờ đó, chôm chôm Java tại Vĩnh Long cho năng suất cao, đạt 35 tấn trên một ha.