Nếu không xem được video click vào đây!

Bạn có biết: Lịch sử ra đời và phát triển của Thế vận hội

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: Yuriko

Thế vận hội có lịch sử hàng nghìn năm phát triển, được ra đời từ năm 776 trước Công nguyên và từng có thời gian dài bị hủy bỏ.