Nếu không xem được video click vào đây!

Bạn trẻ Việt Nam cầm bảng gửi thông điệp hòa bình đến thế giới

Lượt xem: 17 |  Đăng bởi: moon

Bạn nữ cầm bảng và đi khắp phố với mục đích gửi thông điệp hòa bình đến toàn thế giới.