Nếu không xem được video click vào đây!

Bằng chứng có nước bên dưới bề mặt Mặt Trăng

Lượt xem: 5 |  Đăng bởi: Hong Olivia

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Brown, Mỹ, tìm thấy những hạt chứa nước phun ra từ dưới bề mặt Mặt Trăng hàng tỷ năm trước.