Nếu không xem được video click vào đây!

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá XIII

Lượt xem: 34 |  Đăng bởi: kimmy

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá XIII