Nếu không xem được video click vào đây!

Biểu tình phản đối cải cách Luật Lao động tại Pháp

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: princess

Chuyển sang các tin tức khác. Các tổ chức công đoàn của Pháp ngày 12/9 đã phát động nhiều cuộc biểu tình và bãi công nhằm phản đối những sắc lệnh mà chính quyền của Tổng thống Em-ma-nuy-en Ma-crông vừa đưa ra về cải cách luật lao động.