Nếu không xem được video click vào đây!

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện không dùng túi nilon | VTC14

Lượt xem: 17 |  Đăng bởi: Thanh Ava