Nếu không xem được video click vào đây!

Buộc dây giày theo 3 cách đẹp mắt

Lượt xem: 55 |  Đăng bởi: vunq

Đó là buộc dây giày kiểu lưới mắt cáo, buộc kiểu giấu nút thắt hay buộc hai màu dây.