Nếu không xem được video click vào đây!

Cá sấu cắn điện thoại iPhone 7, điều gì sẽ xảy ra?

Lượt xem: 21 |  Đăng bởi: Kuma

Nằm trong miệng của một chú cá sấu, liệu iPhone 7 có bảo toàn được “tính mạng”?