Nếu không xem được video click vào đây!

Cách tạo hạt nước khỏi cần photoshop

Lượt xem: 48 |  Đăng bởi: Sugi

Cách đơn giản để tạo hiệu ứng hạt nước mà không cần dùng đến photoshop