Nếu không xem được video click vào đây!

Căn nhà hai tầng trên cây thị ở Nha Trang

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: VINHNT

Ông Nguyễn Văn Phúng ở Nha Trang (Khánh Hòa) chi khoảng 250 triệu đồng làm nhà hai tầng rộng 50 m2 ở trên cây thị gần ba năm qua.