Nếu không xem được video click vào đây!

Cảnh sát khám xét kho vũ khí chuyên bán cho giang hồ Sài Gòn

Lượt xem: 13 |  Đăng bởi: Hong Mackenzie

Hàng nghìn đao, kiếm, mã tấu... được nhập về chuẩn bị giao cho các băng xã hội đen thì bị cảnh sát đặc nhiệm vây bắt.