Nếu không xem được video click vào đây!

Cặp cá sấu tham lam thi nhau đớp ngấu nghiến ngựa vằn

Lượt xem: 25 |  Đăng bởi: Kiba

Con ngựa cố gắng hết sức để chạy trốn nhưng không thể chống lại tốc độ và sức mạnh của cá sấu. Chúng há miệng rộng, đớp vào từng bộ phận của ngựa vằn. Cùng xem lại video cá sấu ăn thịt ngựa vằn hồi tháng 4.2017.