Nếu không xem được video click vào đây!

Cây ổi "cười" bên lăng mộ vua Lê ở xứ Thanh

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: nhatnt

Bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh (Thanh Hóa) có cây ổi lạ. Hễ có người gãi vào thân, cây sẽ rung bần bật như đang "cười".