Nếu không xem được video click vào đây!

Ceo Facebook Việt Nam: Học giỏi không có nghĩa là sẽ thành công

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: DOCDAOTV

Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang: Học giỏi không có nghĩa là làm việc giỏi