Nếu không xem được video click vào đây!

Chạy bộ 1 tiếng có thể sống thêm 7 tiếng

Lượt xem: 8 |  Đăng bởi: THUYNT00

Theo kết quả nghiên cứu dựa trên 55 ngàn người, hiệu quả của chạy bộ với sức khỏe là vô cùng lớn. Có một sự khác biệt giữa chạy với các môn khác như đi bộ, chạy marathon.