Nếu không xem được video click vào đây!

Chế lời Việt, đi dép tổ ong, đây hẳn là phiên bản Apple Pen "lầy" nhất Facebook!

Lượt xem: 28 |  Đăng bởi: Hung

Xem xong bạn chỉ muốn "quỳ" thanh niên đã chế phiên bản lời Việt của bài hát "Apple Pen" này.