Nếu không xem được video click vào đây!

Chi Pu bị Gil Lê ''vạch trần'' 1001 tật xấu

Lượt xem: 24 |  Đăng bởi: Hiroko

Gil Lê kể xấu Chi Pu hay ăn nhiều lại còn suốt ngày kêu sợ béo.
Tags: Chi Pu Gil Lê