Nếu không xem được video click vào đây!

chiêm nghiệm nhẹ về các mối quan hệ | trang hý | #đọcsìtatút

Lượt xem: 11 |  Đăng bởi: Quan

Với Chang , chuyện cân bằng đc các mối qan hệ chưa bao giờ là dễ dàng Giống như với những người thân trong gia đình , ba mẹ anh chị em , mặc dù với mình họ tất nhiên là những người qan trọng nhất , vì họ là những người xui xẻo đã phải chung đụng với mình trong cái c.đ đã định sẵn là lẻ loi , cô liêu dài đằng đẵng này , nên mình thương !!! Nhưng mà để mở mồm ra nói 1 câu " sinh nhật vui vẻ " , "ngủ ngon" với họ , cũng khó như bắt chó trèo cây !!! Đối với bạn bè cũng vậy , cũng có người này người kia và thiệc ra đã coi là bạn thì ít khi nào mình muốn dùng từ "xã giao" để mô tả mối qan hệ đó