Nếu không xem được video click vào đây!

Chiến dịch giúp nông dân Uganda thích ứng với biến đổi khí hậu

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Sugi

Thời tiết thất thường xuất phát từ biến đổi khí hậu đang tác động tới 40% ngành nông nghiệp Uganda. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, con số thiệt hại có thể lên tới 300 triệu đô la Mỹ 1 năm. Trong bối cảnh ấy, Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp và chính phủ Uganda đã hợp tác xây dựng các dự án giúp 155.000 nông dân nước này thích ứng với biến đổi khí hậu, để bảo vệ mùa màng cũng như miếng cơm manh áo của mình.