Nếu không xem được video click vào đây!

Chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa qua những tư liệu lịch sử Việt Nam, châu Âu và Trung Quốc

Lượt xem: 64 |  Đăng bởi: passiontv

Chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa qua những tư liệu lịch sử Việt Nam, châu Âu và Trung Quốc