Nếu không xem được video click vào đây!

Chuyên cơ đưa tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng

Lượt xem: 5 |  Đăng bởi: Ngoc Zoe

Tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng, lên đường đi Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam.