Nếu không xem được video click vào đây!

Clip "5 điều không thể hiểu về Việt Nam" của thầy giáo Tây

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: Kang Se Jung

Các thầy giáo Tây đến Việt Nam học văn hóa Việt Nam. Sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam nhưng Thầy vẫn chưa hiểu hết và định nghĩa rõ trong "05 điều không thể hiểu về Việt Nam". Mời các bạn xem Video sau của thầy giáo Tây: