Nếu không xem được video click vào đây!

Có gì trong sự kiện fan bắt tay idol nhà SGO48, khi mỗi lượt chỉ được tính bằng giây?

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: nguyenhailinh