Nếu không xem được video click vào đây!

Cơ thể khiếm khuyết - Đời Nở hoa hay Bế tắc

Lượt xem: 384 |  Đăng bởi: livemocha

Một bức tranh toàn cảnh của cuộc sống luôn sinh động và dù có khiếm khuyết hay không thì chúng ta vẫn tồn tại như những gì đặc biệt nhất.