Nếu không xem được video click vào đây!

Con Người Đang Điều Khiển Thời Tiết, Sự Thật hay Viễn Tưởng?

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Hidé

Sự phát triển nhanh chóng của con người khiến Trái đất đang nóng dần lên, con người có phải là nguyên nhân?