Nếu không xem được video click vào đây!

Còn trẻ thì hãy đi làm thuê thay vì ảo tưởng khởi nghiệp

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: DOCDAOTV

Cùng lắng nghe những chia sẻ: Còn trẻ, hãy đi “làm thuê” thay vì "ảo tưởng" khởi nghiệp: Không chuyên môn, thiếu quan hệ, tiền vay vợ... thì đừng mơ thay đổi thế giới.