Nếu không xem được video click vào đây!

Công bố danh sách BCH Trung ương khóa XII

Lượt xem: 5 |  Đăng bởi: Taijutsu

Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26-1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII đã tiến hành khâu rất quan trọng là bầu BCH Trung ương khóa XII. Sau 4 giờ kiểm phiếu, kết quả bầu Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII được công bố.