Nếu không xem được video click vào đây!

Công nghệ giúp lính Mỹ nhìn xuyên đất khi dò mìn

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: VINHNT

Lầu Năm Góc đang phát triển công nghệ cho phép binh sĩ nhìn rõ các khối vật liệu nổ chôn dưới đất nhằm hạn chế thương vong do trúng mìn.