Nếu không xem được video click vào đây!

Cùng theo dõi NASA thử nghiệm “động cơ quái vật” RS-25

Lượt xem: 9 |  Đăng bởi: Elle Luu

Ngày 25/7, NASA đã thử nghiệm một trong các động cơ RS-25. Đây không chỉ là một động cơ bình thường – mà là một động cơ tên lửa sẽ được dùng để phóng một trong những tên lửa mạnh nhất trong lịch sử - Hệ thống tên lửa đẩy Space Launch System (SLS) – vào năm 2019.