Nếu không xem được video click vào đây!

Cuộc biểu tình phản đối mùng 8-3 gắt nhất lịch sử

Lượt xem: 40 |  Đăng bởi: longvt

Khẩu hiệu của cuộc biểu tình là "Đàn ông phải cứu lấy đàn ông".