Nếu không xem được video click vào đây!

Cô thủ thư khuyết tật vẽ tranh sơn dầu bằng chân

Lượt xem: 145645 |  Đăng bởi: Tai

Khâm phục nghị lực của cô thủ thư khuyết tật.