Nếu không xem được video click vào đây!

Thì ra đây là cách mà người phương Tây chống lũ, công nghệ vượt trước thời đại

Lượt xem: 130744 |  Đăng bởi: Joy Tong

Nể thật. Không biết bao giờ nước mình mới áp dụng cách này, mùa lũ đang đến gần rồi.