Nếu không xem được video click vào đây!

Thông điệp về hòa bình với video 1 phút hút hơn triệu lượt xem

Lượt xem: 28117 |  Đăng bởi: Kazu

Những hình ảnh vô cùng xúc động về khát khao hòa bình.